The new alternative in Raise Boring

Asiakkaat

Mikael LKAB

Asiakas raportti: LKAB

Projekti: Block 19

Asiakas: LKAB
Paikka: Kiiruna

Tämä oli asiakkaalle tärkeä hanke ja osa kaivoksen malmintuotantosuunnitelmaa. Hanke käsitti neljä noin 50 metrin kuilua, joiden halkaisija on 2,4 metriä. Hanke valmistui aikataulussa ja siinä noudatettiin erittäin tiukkoja turvastandardeja.

LKAB:n projektipäällikkö Mikael Hjortborg kertoo:

Block 19 oli monimutkainen toimeksianto, joka edellytti avausreiän tekemistä kahden tason laskemiseksi samaan aikaan. Kuilut porattiin tasolta 935 aina tasolle 993 saakka ja siis tason 964 ohi, koska kallion vakaus on siinä kohtaa huono. Hankkeessa ei olisi voitu soveltaa yleisesti käytettävää menetelmää, koska välitasolle ei päästy, vaan kuilut oli porattava nousuporausmenetelmällä.

Orefields oli hankkeen alussa melko nuori yhtiö, mutta LKAB tekee mielellään yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa, joten oli luonnollista antaa Orefieldsille mahdollisuus suorittaa tämä toimeksianto.

LKAB:n turvavaatimukset ovat erittäin tiukat ja Mikael Hjortborgin mukaan Orefields suoritti tehtävän hyvin ammattimaisesti ottaen turvallisuusnäkökulman hyvin huomioon ja pitämällä työpaikan siistinä ja järjestyksessä.

– Orefieldsin työ turvallisuuden ja järjestyksen osalta oli esimerkillistä ja yhteydenpito Håkanin ja Andersin kanssa on toiminut loistavasti. He ovat ymmärtäneet ongelmat hyvin ja kyenneet tarjoamaan nopeita ratkaisuja, sanoo Mikael.