The new alternative in Raise Boring

Menetelmä

Nousuporaus

Nousuporaustekniikka on kehitetty vastaamaan maanalaisen kaivosteollisuuden tarpeisiin. Sillä on kuitenkin monia käyttökohteita myös maanrakennuksessa ja vesivoimahankkeissa.

Nousuporaus on turvallinen tapa kovertaa pyöreä reikä kahden kaivostason välille ilman räjähdysaineita. Nousuporauslaite asetetaan alustalle ylemmällä kaivostasolla ja sillä porataan pieni reikä, jota kutsutaan pilottireiäksi ja joka ulottuu alapuolella olevaan onkaloon. Kun pora on lävistänyt välitason, pilottiterä poistetaan ja sen tilalle asetetaan avarrusterä, jonka halkaisija vastaa halutun kuilun halkaisijaa. Terää pyörittämällä sitä nostetaan ylös kohti nousuporauslaitetta. Avarrusterän irrottama porausaines putoaa kuopan pohjalle ja avarrus saa aikaan sylinterinmuotoisen reiän, jonka seinät ovat tasaiset.

Nousuporaus on kehitetty maanalaista kaivostoimintaa varten. Nykyisin sitä käytetään enenevässä määrin infrastruktuurihankkeissa, joissa rakennetaan tunnelien ilmanvaihtokuiluja tai hissikuiluja, tai viemäröinti- ja vesihuoltohankkeissa, vain muutamia mainitaksemme. Avarrusterien ja poraustyökalujen suunnittelun ja rakenteen kehityksen ansiosta tekniikkaa voidaan nykyisin käyttää erittäin koviin kivilajeihin ja erittäin syvällä sijaitsevissa kohteissa. Nousuporauksen monet edut verrattuna perinteisiin poraus- ja räjäytysmenetelmiin laajentavat sen käyttöä uusiin käyttötarkoituksiin.

Sen merkittäviä etuja ovat:

Turvallisuus
Nousuporaus on turvallisempi vaihtoehto, koska työntekijöiden ei tarvitse tulla työskentelevän nousuporan lähelle eivätkä he joudu alttiiksi putoavien kivien ja räjähteiden aiheuttamille vaaroille.

Nopeus
Nousuporaus ei toimi syklisesti, mikä nopeuttaa sen toteutusta muihin menetelmiin verrattuna.

Valmiin kuilun rakenteelliset ominaisuudet ja laatu
Nousuporaus tuottaa tasaseinäisen reiän, joka ei tavallisesti edellytä päällystystä. Reikä on vakaampi kuin porattu ja räjäytetty kuilu, ja ilma virtaa siinä paremmin, joten se on ihanteellinen ilmanvaihtokanava.

Rikkoo vähemmän kalliorakennetta
Nousuporausta voidaan käyttää turvallisesti alueilla, joiden geologinen tasapaino järkkyy herkästi.

Säästää kustannuksia
Vähemmän kokonaistyövoimaa, vähemmän käsiteltävää kiveä ja lyhempi työstöaika, kaikki tämä alentaa kustannuksia.