Orefields investoi Outokummun Kemin kaivosta koskevan huomattavan urakkasopimuksen johdosta.

Outokummun Kemin kromikaivoksen toimintaa laajennetaan uudelle päätasolle. Orefields on käynyt Outokummun kanssa neuvotteluja 18 kuilun porauksesta, ja osapuolet pääsivät sopimukseen muutama viikko sitten. Kyseessä on Orefieldsin suurin urakkasopimus tähän mennessä, ja se koskee yhteensä 5 700 metriä kuiluporausta kuilun keskihalkaisijan ollessa noin 4 metriä. Urakka on kolmivuotinen ja siinä käytetään kahta porauslaitteistoa. Työt aloitetaan tammikuussa 2018, ja sen ansiosta Orefields kasvaa sijoittamalla uuteen poraussuunnitelmaan ja palkkaamalla kevään aikana neljä uutta laitteiston käyttäjää.