The new alternative in Raise Boring

Om oss

"Vår bas finns i Kiruna, norr om polcirkeln. Detta är vårt hem och från områdets unika omgivningar och natur hämtar vi vår inspiration och energi."

Vår bakgrund

Orefields (som betyder malmfält på engelska) grundades 2010 med målsättningen att bli en etablerad entreprenör för Raise boring. Vi inledde vår operativa verksamhet i början av 2012 med två kontrakt för LKAB i Kirunagruvan. Vår bas finns i Kiruna, norr om polcirkeln. Detta är vårt hem och från områdets unika omgivningar och natur hämtar vi vår inspiration och energi.

Vårt motto är ”precision och erfarenhet”. För att lyckas behöver vi båda. Erfarenheten finns hos våra anställda, hos såväl operatörer som administrativ personal. Precision präglar våra projekt, i varje steg från förberedelser till genomförande.

Som en ny konkurrent på marknaden, och som leverantör till världens mest moderna underjordsgruva och till andra viktiga kunder, är vi fast beslutna att alltid ligga i framkant med teknik och metoder.

Våra tjänster är inriktade mot gruvdrift och civila projekt i Europa och världen.