The new alternative in Raise Boring

Metod

Raise Boring

Raise boring-tekniken utvecklades för att möta utmaningar inom gruvindustrin men har även funnit många tillämpningsområden inom civila infrastrukturprojekt.

Metoden erbjuder ett säkert sätt att skapa ett cirkulärt hål mellan två nivåer i en gruva utan att använda sprängämnen. Raiseborrning-maskinen placeras på en plattform på den övre nivån för att borra ett litet hål, ett så kallat pilothål, ner till håligheten nedanför. När borren har brutit igenom tas pilotborrkronan bort och ersätts med ett upprymningshuvud (rymmare) som har samma diameter som det färdiga hålet ska ha. Rymmaren roteras och dras tillbaka genom berget, mot Raise boring-maskinen, medan borrkaxet faller till botten av hålet. Resultatet blir ett cylindriskt hål med släta väggar.

Raise boring nyttjas idag i allt större utsträckning även vid civila infrastrukturprojekt för att skapa tunnelventilation och hisschakt samt kanaler för avloppsledningar eller vatten. Framsteg inom design och konstruktion av upprymningshuvud och bergverktyg innebär att tekniken nu kan användas i mycket hårda bergarter och på platser djupt under marken. På grund av metodens många fördelar, jämfört med konventionella borr- och sprängmetoder, fortsätter Raise boring att finna nya användningsområden.

Exempel på metodens fördelar:

Säkerhet
Personalen behöver inte gå ner i schaktet när det är under uppbyggnad och exponeras ej för fallande stenar eller farliga sprängämnen.

Hastighet
Raise boring har ett snabbare avancemang än andra borrmetoder.

Det färdiga schaktets kvalitet och fysiska egenskaper
Raiseborrning skapar ett hål med släta väggar som vanligtvis inte kräver inklädnad. Hålet är stabilare än konventionellt borrade och sprängda hål och har ett bättre luftflöde, vilket gör att metoden särskilt lämpar sig för ventilationsschakt.

Skonsam mot berget
Raise boring kan tryggt användas i områden med geologisk känslighet.

Kostnadsreduktion
Minskat personalbehov, mindre mängd sten att hantera och ett snabbare avancemang innebär lägre kostnader.