Orefields har skrivit nytt kontrakt med LKAB för uppdrag i KUJ.

Det nya kontraktet avser schaktrenovering, downreaming för slashål samt borrning av ett bergschakt. Avtalet omfattar 2 år samt ett optionsår.

– Detta är ett mycket viktigt kontrakt för Orefields. Samarbetet med LKAB är en av våra grundbultar och det är väldigt tillfredställande att ha fått fortsatt förtroende att bistå LKAB med att säkerställa en så viktig del av gruvbolagets produktionskedja, säger VD Michael Ahlander.

– Avtalet innebär att vi kan fortsätta på Orefields utslagna väg med tillväxt i fokus och samtidigt upprätthålla en viktig del av vår produktion på hemmaplan, avslutar Michael.