Vi har nu färdigställt Projekt Block 19 för LKAB:s gruva i Kiruna. Projektet omfattade fyra schakt som var ca 50 meter långa och 2,4 m i diameter. Projektet avslutades enligt tidsplan och genomfördes med mycket hög säkerhetsnivå.